CHÀO HÈ TỚI - QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN

Biện pháp, Cơ chế và Quy trình Giải quyết tranh chấp, khiếu n

Thành viên đồng ý và tuân thủ rằng, khi Thành viên được https://armafvietnam.vn/ cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm https://armafvietnam.vn/, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Thành viên sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình thanh toán và sử dụng https://armafvietnam.vn/ phải được gửi đến bộ phận hỗ trợ https://armafvietnam.vn/ ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. https://armafvietnam.vn/ sẽ là nơi trung gian giải quyết tranh chấp giữa Thành viên với nhau. https://armafvietnam.vn/ sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên website sản phẩm.

https://armafvietnam.vn/ chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng kí tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Thành viên https://armafvietnam.vn/ với nhau hoặc giữa Thành viên với https://armafvietnam.vn/, chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, https://armafvietnam.vn/ sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng kí đầy đủ thông tin theo quy định.

Thành viên đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ https://armafvietnam.vn/ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

 

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TCR DISTRIBUTING

Số 14TM4-C2, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

Email: Armaf@tcr.vn

Điện thoại: 0981900927