Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

a) Mục đích và phạm vi thu thập

ARMAF thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: liên hệ xác nhận đơn hàng, gửi các thông báo về các hoạt động trên website, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và hàng mới về…

b) Thời gian lưu trữ thông tin

Việc lưu trữ các thông tin mà ARMAF thu thập được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

c) Những tổ chức có thể tiếp cận thông tin

ARMAF biết rằng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp để bảo mật thông tin của quý khách. Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ các thông tin của quý khách cho bên thứ ba dưới dạng ẩn danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của quý khách cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của quý khách dưới sự cho phép của ARMAF trong phạm vi cần thiết. Các bên thứ 3 bao gồm:

  • Các đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu mà chúng tôi thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

  • Các đơn vị dịch vụ trung gian như dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thanh toán trung gian.

  • Các đối tác trong hoạt động marketing.

  • Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam.

  • Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách nếu là hành động cần thiết để tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan đó.

d) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thông tin cá nhân của quý khách được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

e) Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Nền tảng của Chúng tôi, và Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên Nền tảng của chúng tôi.